5 ចំណុចសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវដឹង មុនរបៀបរកលុយ Blogger ឬ Website - Ep1 / Creator by Jolii

1 Просмотры
Издатель
Hello Everbody Nice to meet you! ????????????

ចុះឈ្មោះចាប់ផ្តើមត្រេត​ Sign up:
ឬបំពេញ invite code: 5DB43AB
Earn money in minutes​​ and get $1,000 in a demo trade and increase assets quickly.

វេបសាយរបស់ខ្ញុំ / my website
ចូលរួម Telegram Wefinex KH trader:
Join​ Telegram តាមដានពត៌មានរហ័សអំពីរចែកការរកប្រាក់:
ទាកទង់មកតេឡេក្រាមខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ private message: @joliiforyou

???????? បង្កើតកាបូបលុយ / Craete eWallet online
-បង្កើតគណនី Skrill Wallet :
​ វីឌីអូរបៀបបង្កើត Skrill:

-បង្កើតគណនី Advcash Wallet :
​​ ​វីឌីអូរបៀបបង្កើត Advcash:

-បង្កើតគណនី Payeer Wallet :
​ ​វីឌីអូរបៀបបង្កើត Payeer:

-បង្កើតគណនី Payoneer Wallet :
​ ​វីឌីអូរបៀបបង្កើត Payoneer:

-បង្កើតគណនី Coinbase Wallet (Cryto) :
វីឌីអូរបៀបបង្កើត Coinbash:

-បង្កើតគណនី Perfect Money:
វីឌីអូរបៀបបង្កើត Perfect Money:

Original Creator: Jolii
Producers: Jolii
Editor: Jolii ForYou

===================================================
????Facebook Account:
????Facebook Page :
????Telegram : @joliiforyou
????Website :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks you for watching, like and comment! see you to next videos

+Cambodia
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៌មកកាន់ឆានែល របៀបនៃការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យ ហ្គេមថ្មីៗ បង្កើតប្លែកៗ បង្កើតបែបរកលុយហ្វ្រីផ្សេងៗ វិនិយោគ ធ្វើពាណិជ្ជករហើយនឹងការបង្កើតការកំសាន្តជាជាច្រើនទៀត. សូមចុច ជាវ អ្នកនឹងទទួលបានវីឌីអូរបៀបបង្កើតថ្មីៗ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាឆានែលរបស់ខ្ញុំ!
+English
Hi everybody, welcome to the channel of gamer, Vlog, How to make money, earn free money, learn trade or investment, make Amazing, crazy and funny jokes and How to make more entertainment. Please Subscribe You will receive a new video creation mode. Thanks for visiting my channel!

-------------------------------------------------------------------------------
Note: All videos are copyrighted by JoliiForYou©copyright All
Категория
Комедии онлайн
Комментариев нет.